Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

7 czerwca 2018 r. w SAN Warszawa odbyła się I Międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie”, której fundament stanowiły tematycznie zintegrowane referaty i warsztaty plenerowe – Logistyka miejska m. st. Warszawy.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Logistyki SAN w Warszawie przy udziale Zakładu Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Zakładu Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Katedrę Podstaw Logistyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Partnerami konferencji byli: Parker Poland Sp. z o. o. w Czosnowie, Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo”, Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service”.

Komitet naukowo-organizacyjny konferencji tworzyli: prof. ndzw. dr hab. Jerzy Telak, dr inż. Andrzej Krzyszkowski, płk dr inż. Adam Rurak, prof. ndzw. dr hab. Maciej Stajniak.

Konferencję otworzyła pełnomocnik Rektora Społecznej Akademii Nauk ds. filii w Warszawie prof. ndzw. dr hab. Anna Bąkiewicz, która w wystąpieniu swoim między innymi określiła miejsce, rolę i zadania Katedry Logistyki SAN, a referaty naukowe wygłosili:

 • dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN, Logistyczne aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 • dr hab. Tatiana Chubina (Ukraina), Czerkaski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla: kuźnia kadr dla ochrony przeciwpożarowej Ukrainy
 • dr hab. Bogdan Szunewycz (Ukraina), Angielsko-ukraiński słownik terminów transportu drogowego: struktura i materiały badań
 • gen. bryg. pil. dr inż. Ryszard Hać, Rekrutacja personelu administracji i obsługi technicznej do regionalnego portu lotniczego
 • dr inż. Marek Kisilowski, Paradygmat bezpieczeństwa w zarządzaniu publicznym
 • dr Grzegorz Gudzbeler, płk dr Władysław Przyjemski, Współczesne zagrożenia dla przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO i sprawy Facebook – Cambridge Analytica
 • dr Michał Borusiński, Logistyka w aspekcie kryminalistycznych działań Policji
 • dr Roman Stawicki, mgr Emil Ratter, Styczne systemów zarządzania jakością BRC PACKAGING i ISO 9001:2015
 • dr Oksana Telak, mgr Bernard Motylewski, Logistyka podmiotu ratownictwa wodnego działającego na śródlądowych obszarach wodnych
 • dr Dariusz Skalski, dr Piotr Lizakowski, dr Sławomir Dębski, mgr Magdalena Formela, mgr inż. Michał Tuz, kmdr mgr inż. Daniel Pożarski, Logistyka kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 • dr Ewa Zieliński, dr Kinga Grobelska, dr Ahmad El-Essa, Logistyka przekazania pacjenta zatrutego tlenkiem węgla do komory hiperbarycznej
 • dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN, mgr Katarzyna Gad, Logistyka biura poselskiego, wybrane aspekty