Zakres tematyczny

Zakres tematyczny

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wymianę poglądów specjalistów reprezentujących różne kierunki nauki związane z problematyką logistyki w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z procesami logistycznymi, zastosowaniem nowoczesnych technologii, wykorzystaniem metod i technik w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzaniem w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy, a także z medycznymi zabiegami ratującymi życie i zdrowie osób oraz działaniami ratowniczymi w przestrzeni powietrznej, na lądzie i obszarach wodnych. Szczególna uwaga powinna została skierowana na zasoby osobowe i sprzętowe podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochronę środowiska naturalnego.