Harmonogram

Harmonogram

Otwarcie – prof. dr hab. Anna Bąkiewicz

Sesja plenarna – referenci, referaty

 • mgr Grzegorz Świszcz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i logistyka zarządzania kryzysowego
 • prof. dr hab. Edmund Szweda, Zarządzanie humanistyczne w bezpieczeństwie, logistyce, zdrowiu i ratownictwie
 • prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz, Bezpieczeństwo w transporcie
 • mgr Monika Grzęda, mgr Paweł Paprocki, Innowacje technologiczne – czasowe drogi
 • dr Mirosław Antonowicz, dyr. Henryk Zielaskiewicz, Logistyka w Polskich Kolejach Państwowych
 • dr Witold Skomra, Paradygmat zarządzania kryzysowego w RP 
 • prof. dr hab. Taras Rak, Information and navigation systems of transport management
 • prof. dr hab. Vasyl Popovych, Екологічна небезпека сміттєзвалищ та відвалів вугільних шахт на транскордонній території України і Польщі
 • dr Andrzej Marciniuk, 100-lecie lotnictwa polskiego
 • dr Ryszard Hać, Funkcjonowanie systemu poszukiwania i systemu ratownictwa ASAR
 • dr Ewa Zieliński, Hiperbaroterapia zatruć tlenkiem węgla w monoplace
 • prof. dr hab. Arkadiusz Stanula, Determinanty skutecznej akcji ratowniczej
 • prof. dr hab. Jerzy Telak, mgr Bogdan Głowacki, Logistyka akcji z użyciem podręcznego sprzętu ratownictwa wodnego

 

Panele moderatorzy

Bezpieczeństwo i zarządzanie – prof. dr hab. Edmund Szweda

 • prof. dr hab. Piotr Miler, mgr inż. Emil Ratter, Koncepcja Lean Manufacturing jako narzędzie wspierające przedsiębiorstwa z wdrożonym System Zarzadzania Jakością BRC for Packaging
 • dr Roman Stawicki, Dystans społeczny a uchodźcy
 • dr Roman Stawicki, Uchodźcy a percepcja zagrożeń
 • prof. dr Lech Giermakowski, Determinanty zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych
 • dr Małgorzata Oziębło, Bezpieczeństwo w systemach logistycznych
 • dr Olha Menzhykowa, Poczucie bezpieczeństwa w środowisku młodzieży ukraińskiej
 • dr Yurii Borzow, System monitoringu w transporcie drogowym
 • dr Władysław Przyjemski, System pozyskiwania sprzętu dla Sił Zbrojnych RP w świetle ustawy – prawo zamówień publicznych

Medycyna – doc. dr Zdzisława Kalisz

 • lek med. Magdalena Kozak, Aspekt logistyczny zabezpieczenia medycznego przestrzeni powietrznej kraju pod kątem zdarzeń
 • mgr Katarzyna Sas, mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński, Szkolenie zespołów RM w Ghanie w ujęciu logistycznym
 • mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, mgr Katarzyna Sas, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński, Wada wzroku a niepełnosprawność u dzieci – w ujęciu logistycznym
 • dr Ewa Zieliński, dr Kinga Grobelska, dr Ahmad El-Essa, Zatrucie tlenkiem węgla a logistyka w miejscu pracy
 • mgr Karolina Juraszek, dr Zdzisława Kalisz, mgr Maciej Zieliński, Bezpieczeństwo zdrowotne pielęgniarek w działalności zawodowej
 • mgr Karolina Juraszek, mgr Marta Kucharczuk, dr Zdzisława Kalisz, Problemy logistyczne i zdrowotne fizjoterapeuty na stanowisku pracy
 • mgr Karolina Juraszek, mgr Magdalena Kucharczuk, mgr Beata Pilarska, Zespoły bólowe kręgosłupa pielęgniarek województwa kujawsko-pomorskiego a logistyka miejsc pracy
 • mgr Karolina Juraszek, mgr Magdalena Kucharczuk, mgr Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Holistyczne podejście do terapii zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa, aspekty logistyczne 
 • mgr Magdalena Kucharczuk, mgr Karolina Juraszek, mgr Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Logistyka leczenia otyłości z wdrożeniem aktywności fizycznej jako terapii wspomagającej
 • mgr Magdalena Kucharczuk, mgr Karolina Juraszek, mgr Beata Pilarska, Logistyka leczenia metodą głębokiej stymulacji mózgu zaburzenia chodu i równowagi u pacjenta z chorobą Parkinsona – opis przypadku
 • mgr Katarzyna Sas,mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, Dominik Moskal, dr Ewa ZielińskiLogistyka w nauczaniu pierwszej pomocy w Ghanie
 • mgr Adriana Wielgus, mgr Jakub Dreliszak, mgr Katarzyna Sas, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński, Nowoczesne metody badania wzroku w ujęciu logistycznym - aplikacja mobilna odczytywania metamorfopcji wzrokowych
 • mgr Maciej Zieliński, Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • dr Zdzisława Kalisz, mgr Karolina Juraszek, Jakość opieki zdrowotnej w podejściu logistycznym

Ratownictwo – prof. dr hab. Jerzy Telak, dr Dariusz Skalski

 • prof. dr hab. Andriy Kuzyk, dr Roman Yakovchuk, dr Sergiy Yemelyanenko, FDS simulation of fire spread on insulated facade and comparison of simulation results with experimental DATA 
 • dr Sergiy Mychajluk, Інформаційні методи моніторингу навколишнього середовища для запобігання надзвичайних ситуацій. Львівський державний університет безпеки диттєдіяльності
 • dr Michał Borusiński, Logistyka kryminalistyki policyjnej
 • dr Adam Rurak, Użycie Bezzałogowych Systemów Latających do ochrony portów lotniczych
 • dr Oksana Telak, Logistic aspects in humanitarian aid
 • dr Dariusz Skalski, Paradygmat bezpieczeństwa – bezpieczeństwo wodne a zarządzanie w ratownictwie wodnym, aspekty logistyczne
 • mgr Remigiusz Olejniczak, Logistyka akcji ratowniczej z wykorzystaniem jednostek motorowodnych w warunkach wybrzeża Bałtyku w okresie wiosennym
 • prof. dr hab. Jerzy Telak, mgr Marcin Siwek, Innowacyjne wyposażenie indywidualne ratownika wodnego
 • mgr Magdalena Formela, Logistyka i bezpieczeństwo Terminalu LNG w Świnoujściu
 • mgr inż. Michał Tuz, Logistyka zarządzania danymi osobowymi w organizacji
 • mgr inż. Daniel Pożarski, Wpływ logistyki na podniesienie bezpieczeństwa życia i zdrowia na morzu w aspekcie zadań realizowanych przez Siły Zbrojne RP
 • mgr Piotr Wulgaris, Bezpieczeństwo infrastruktury transportu kolejowego jako element systemu logistycznego
 • mgr Bernard Motylewski, Zarządzanie ryzykiem na pływalniach w województwie łódzkim
 • dr Ewa Zieliński, Zanieczyszczenia atmosfery pyłami PN10 i PM2,5
 • dr Mariusz Feltynowski, Logistyczne aspekty wykorzystania dronów
 • prof. dr hab. Jerzy Telak, Dysfunkcje w logistyce krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego

Sesja plakatowa (studencka) prowadzący – dr Ewa Zieliński, mgr inż. Emil Ratter

 • dr n. med. Piotr Dzięgielewski, dr Ewa Zieliński, Logistyka wypadków masowych
 • dr Ewa Zieliński, dr n. med. Piotr Dzięgielewski, Wpływ pyłów PM10 i PM2,5 na stan zdrowia człowieka – ujęcie logistyczne
 • dr Ewa Zieliński, dr Kinga Grobelska, dr Ahmad El-Essa referat, Hiperbaria tlenowa w monplace w SOR
 • dr Kamila Sadaj-Owczarek, Łańcuch przeżycia w ujęciu logistycznym
 • mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, mgr Katarzyna Sas, Dominik Moskal poster, Analiza liczby wyjazdów ZRM w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2017 w ujęciu logistycznym
 • mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, mgr Katarzyna Sas, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński (referat), Wada wzroku a niepełnosprawność u dzieci
 • mgr Adrian Wielgus, mgr Katarzyna Sas, mgr Jakub Dreliszak, Domink Moskal, dr Ewa Zieliński, Nowoczesne metody badania wzroku w ujęciu logistycznym – aplikacje mobilne
 • Dominik Moskal, mgr Adriana Wielgus, mgr Jakub Dreliszak, mgr Katarzyna Sas (poster), Zależność między wiedzą społeczną a metodą ochrony narządu wzroku przed promieniowaniem UV w ujęciu logistycznym
 • mgr Katarzyna Sas, mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Welgus, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński, Szkolenie zespołów RM w Ghanie w ujęciu logistycznym
 • dr Kinga Grobelska, dr Ewa Zieliński, dr Ahmad El-Essa, Chory będą pod wpływem alkoholu w SOR
 • mgr Adrianna Czajkowska, mgr Marta Janowska, lek med. Tomasz Zientara, Magdalena Michułka-Kuraś, Analiza przypadków niesomatycznych bólów w klatce piersiowej w ujęciu logistycznym  
 • Michał Sykulski, Zuzanna Napierska, Ruslan Fedorovych, Gracjan Jakubczak, Dmitrii Pak Roman Lubenets, Weronika Wapniarz, Filip Panas, Transport ładunków ponadnormatywnych ciężkich w przedsiębiorstwie Panas Transport
 • Michał Sykulski, Zuzanna Napierska, Ruslan Fedorovych, Gracjan Jakubczak, Dmitrii Pak Roman Lubenets, Weronika Wapniarz, Filip Panas, Ekologistyka – gospodarka wodno-ściekowa i przydomowe oczyszczalnie w Nowym Mieście Lubawskim

 Lista uczestników

 1. Adamek Maria
 2. Antonowicz Mirosław dr
 3. Bąkiewicz Anna prof. dr hab.
 4. Bernaciak Elżbieta dr
 5. Berny Jan dr
 6. Bieńkowski Jerzy dr
 7. Borusiński Michał dr
 8. Borzow Yurii dr
 9. Brodala Daria mgr
 10. Czajkowska Adrianna mgr
 11. Dąbrowski Piotr mgr
 12. Domańska Aleksandra mgr
 13. Dreliszak Jakub mgr
 14. El-Essa Ahmad dr
 15. Feltynowski Mariusz dr
 16. Formela Magdalena mgr
 17. Giermakowski Lech prof. dr hab. inż.
 18. Głowacki Bogdan mgr
 19. Grobelska Kinga dr
 20. Grzęda Monika mgr
 21. Hać Ryszard dr
 22. Janowska Marta mgr
 23. Jaworska-Czerwińska Aleksandra mgr
 24. Juraszek Karolina mgr
 25. Kalisz Zdzisława dr
 26. Kozak Magdalena lek med.
 27. Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. inż.
 28. Kubiak Marek mgr
 29. Kucharczuk Marta mgr
 30. Kuzyk Andriy prof. dr hab.
 31. Malets Igor dr
 32. Marciniuk Andrzej dr
 33. Menzhykowa Olha dr
 34. Michułka-Kuraś Magdalena
 35. Miler Piotr prof. dr hab.
 36. Moskal Dominik
 37. Motylewski Bernard mgr
 38. Mychajluk Sergiy dr
 39. Olejniczak Remigiusz mgr
 40. Oziębło Małgorzata dr
 41. Paprocki Paweł mgr
 42. Pilarska Beata mgr
 43. Popovych Vasyl prof. dr hab.
 44. Pożarski Daniel mgr inż.
 45. Pruszyński Paweł mgr
 46. Przyjemski Władysław dr
 47. Rak Taras, prof. dr hab.
 48. Ratter Emil mgr inż. 
 49. Rurak Adam dr
 50. Sas Katarzyna mgr
 51. Siwek Marcin mgr
 52. Skalska Elżbieta mgr
 53. Skalski Dariusz dr
 54. Skomra Witold dr
 55. Słomka Wojciech dr
 56. Skopiński Zbigniew
 57. Skrabacz Aleksandra prof. dr hab.
 58. Sobelska Kinga
 59. Sadaj-Owczarek Kamila dr
 60. Stajniak Maciej prof. dr hab.
 61. Stanula Arkadiusz prof. dr hab.
 62. Stawicki Roman dr
 63. Stolarski Adam prof. dr hab.
 64. Szwajkowska Małgorzata mgr
 65. Szweda Edmund prof. dr hab.
 66. Świszcz Grzegorz mgr
 67. Telak Jerzy prof. dr hab.
 68. Telak Oksana dr
 69. Tokarski Mirosław prof. dr hab.
 70. Tuz Michał mgr inż.
 71. Voloshchyshyn A. dr
 72. Wielgus Adriana mgr
 73. Wukpi Piotr
 74. Wulgaris Piotr mgr
 75. Yakovchuk Roman dr
 76. Yemelyanenko Sergiy dr
 77. Zając Patryk mgr
 78. Zawisza Jerzy prof. dr hab. inż.
 79. Zielaskiewicz Henryk mgr
 80. Zieliński Ewa dr
 81. Zieliński Maciej mgr
 82. Zielony Mirosław dr
 83. Ziemczonok Józef dr
 84. Zientara Tomasz lek med.

którzy reprezentowali, poza wyżej wymienionymi współorganizatorami uczelnie, m. in.: Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, a także studenci – członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Logistics”:

 1. Fedorovych Ruslan
 2. Jakubczak Gracjan
 3. Lubenets Roman
 4. Napierska Zuzanna
 5. Pak Dmitrii
 6. Panas Filip
 7. Smilyi Valerii
 8. Sykulski Michał
 9. Warpniarz Weronika.